Gula valpar väntas i slutet av oktober 2022


Ögonlysta juli2022 UA

Valparna kan inte utveckla PRAprcd, Eic el Hnpk

 

Rubywood Woody Woodpecker Penara Hunka Burnin' Love Laurkim's Ring of Fire
Penaras Riverbottom Ruby Red Ruby
Nairobi Red Rose od Himalajskeho Cedru Keepsake Johnny Appleseed
Keepsake Amanda Red Rose
Songbirds Celine Dion
Wrapped In Red of Cadillac Keepsake Red Painted Thunderhead of Cadillac
Keep Safe Black Pearl of Cadillac
Songbirds La Boheme DkCh SeShCH Lobuff-Shannon US Major Attraction
Sångfågelns Victoria De Los Angeles